مرور محصولات و خدمات

رم
سی پی یو
هارد
پهنای باند
ترافیک
پنل دسترسی فایروال
موقعیت سرور
DD1
5,500,000 ریال ماهانه
8
4 کور
80 گیگ
1 گیگابیت
4-1 نامحدود
بلی
آسیاتکDD2
7,500,000 ریال ماهانه
16
8 کور
150 گیگ
1 گیگابیت
4-1 نامحدود
بلی
آسیاتکDD3
9,500,000 ریال ماهانه
24
12 کور
250 گیگ
1 گیگابیت
4-1 نامحدود
بلی
آسیاتکDPR
11,500,000 ریال ماهانه
32
16 کور
500 گیگ
10 گیگابیت
2-1 نامحدود
بلی
آسیاتک