سرور های اختصاصی
همراه با آنتی دیداس
 • Product 1

  DD1

  • 8 رم
  • 4 کور سی پی یو
  • 80 گیگ هارد
  • 1 گیگابیت پهنای باند
  • 4-1 نامحدود ترافیک
  • بلی پنل دسترسی فایروال
  • آسیاتک موقعیت سرور
  فقط
  7,500,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  DD2

  • 16 رم
  • 8 کور سی پی یو
  • 150 گیگ هارد
  • 1 گیگابیت پهنای باند
  • 4-1 نامحدود ترافیک
  • بلی پنل دسترسی فایروال
  • آسیاتک موقعیت سرور
  فقط
  9,500,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  DD3

  • 24 رم
  • 12 کور سی پی یو
  • 250 گیگ هارد
  • 1 گیگابیت پهنای باند
  • 4-1 نامحدود ترافیک
  • بلی پنل دسترسی فایروال
  • آسیاتک موقعیت سرور
  فقط
  11,500,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  DPR

  • 32 رم
  • 16 کور سی پی یو
  • 500 گیگ هارد
  • 10 گیگابیت پهنای باند
  • 2-1 نامحدود ترافیک
  • بلی پنل دسترسی فایروال
  • آسیاتک موقعیت سرور
  فقط
  18,500,000/ماهیانه
  سفارش دهید