سرور مجازی آسیاتک
دارای فایروال
 • Product 1

  آسیاتک / شخصی

  • 1 رم
  • 1 کور سی پی یو
  • 25 گیگ هارد
  • 1 گیگابیت پهنای باند
  • 2-1 نامحدود ترافیک
  • بلی پنل دسترسی فایروال
  • آسیاتک موقعیت سرور
  فقط
  850,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  آسیاتک / شرکتی

  • 2 رم
  • 2 کور سی پی یو
  • 35 گیگ هارد
  • 1 گیگابیت پهنای باند
  • 2-1 نامحدود ترافیک
  • بلی پنل دسترسی فایروال
  • آسیاتک موقعیت سرور
  فقط
  1,750,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  آسیاتک / اداری

  • 3 رم
  • 2 کور سی پی یو
  • 50 گیگ هارد
  • 1 گیگابیت پهنای باند
  • 2-1 نامحدود ترافیک
  • بلی پنل دسترسی فایروال
  • آسیاتک موقعیت سرور
  فقط
  2,100,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  آسیاتک / حرفه ای

  • 4 رم
  • 3 کور سی پی یو
  • 50 گیگ هارد
  • 10 گیگابیت پهنای باند
  • 2-1 نامحدود ترافیک
  • بلی پنل دسترسی فایروال
  • آسیاتک موقعیت سرور
  فقط
  3,050,000/ماهیانه
  سفارش دهید