سرور مجازی آسیاتک

دارای فایروال
رم 1
25% Complete
سی پی یو 1 کور
33% Complete
هارد 25 گیگ
50% Complete
پهنای باند 1 گیگابیت
10% Complete
ترافیک 2-1 نامحدود
100% Complete
پنل دسترسی فایروال بلی
100% Complete
موقعیت سرور آسیاتک
100% Complete
آسیاتک / شخصی قیمت 850,000/ماهیانه
سفارش دهید
رم 4
100% Complete
سی پی یو 3 کور
100% Complete
هارد 50 گیگ
100% Complete
پهنای باند 10 گیگابیت
100% Complete
ترافیک 2-1 نامحدود
100% Complete
پنل دسترسی فایروال بلی
100% Complete
موقعیت سرور آسیاتک
100% Complete
آسیاتک / حرفه ای قیمت 3,050,000/ماهیانه
سفارش دهید
رم 2
50% Complete
سی پی یو 2 کور
66% Complete
هارد 35 گیگ
70% Complete
پهنای باند 1 گیگابیت
10% Complete
ترافیک 2-1 نامحدود
100% Complete
پنل دسترسی فایروال بلی
100% Complete
موقعیت سرور آسیاتک
100% Complete
آسیاتک / شرکتی قیمت 1,750,000/ماهیانه
سفارش دهید
رم 3
75% Complete
سی پی یو 2 کور
66% Complete
هارد 50 گیگ
100% Complete
پهنای باند 1 گیگابیت
10% Complete
ترافیک 2-1 نامحدود
100% Complete
پنل دسترسی فایروال بلی
100% Complete
موقعیت سرور آسیاتک
100% Complete
آسیاتک / اداری قیمت 2,100,000/ماهیانه
سفارش دهید