سرور تیم اسپیک

دارای فایروال و لایسنس اختصاصی
ظرفیت 32 نفر
3% Complete
ترافیک نامحدود
100% Complete
کوئری ۸۵
100% Complete
مدیریت 24 ساعته
قابلیت اتصال تمامی ورژن ها
قابلیت اتصال به دامنه
Pl - 1 قیمت 130,000/ماهیانه
سفارش دهید
ظرفیت 64 نفر
6% Complete
ترافیک نامحدود
100% Complete
کوئری ۸۵
100% Complete
مدیریت 24 ساعته
قابلیت اتصال تمامی ورژن ها
قابلیت اتصال به دامنه
Pl - 2 قیمت 220,000/ماهیانه
سفارش دهید
ظرفیت 128 نفر
12% Complete
ترافیک نامحدود
100% Complete
کوئری ۸۵
100% Complete
مدیریت 24 ساعته
قابلیت اتصال تمامی ورژن ها
قابلیت اتصال به دامنه
Pl - 3 قیمت 400,000/ماهیانه
سفارش دهید
ظرفیت 256 نفر
25% Complete
ترافیک نامحدود
100% Complete
کوئری 100
50% Complete
مدیریت 24 ساعته
قابلیت اتصال تمامی ورژن ها
قابلیت اتصال به دامنه
Pl - 4 قیمت 550,000/ماهیانه
سفارش دهید
ظرفیت 512 نفر
50% Complete
ترافیک نامحدود
100% Complete
کوئری 100
50% Complete
مدیریت 24 ساعته
بکاپ آماده
قابلیت اتصال تمامی ورژن ها
قابلیت اتصال به دامنه
Pl - 5 قیمت 65,000/ماهیانه
سفارش دهید
ظرفیت 1024 نفر
100% Complete
ترافیک نامحدود
100% Complete
کوئری 100
50% Complete
مدیریت 24 ساعته
بکاپ آماده
قابلیت اتصال تمامی ورژن ها
قابلیت اتصال به دامنه
Pl - 6 قیمت 85,000/ماهیانه
سفارش دهید