بات تیم اسپیک

اختصاصی و پرقدرت
کاملا کنترل شده بلی
100% Complete
قطعی خیر
100% Complete
تنظیم شده به ساعت ملی ایران بلی
100% Complete
فونت انگلیس و فارسی
100% Complete
امکان تغیر فونت بلی
100% Complete
کانفیگ رایگان بلی
100% Complete
پلن مدیریتی حرفه ای قیمت 500,000/ماهیانه
سفارش دهید
کیفیت صدا کاملا تضمین شده
100% Complete
نوع موزیک به انتخاب کاربر
100% Complete
دارای دستورات مدیریت بلی
100% Complete
قطعی صدا خیر
100% Complete
قابل ارائه بر روی ای پی اینترنت و اینترانت بلی
100% Complete
دارای سیستم پشتیبانی بلی
100% Complete
کانفینگ رایگان بلی
100% Complete
پلن مدیریتی نیمه حرفه ای قیمت 240,000/ماهیانه
سفارش دهید
کیفیت صدا کاملا تضمین شده
100% Complete
نوع رادیو به انتخاب کاربر
100% Complete
دارای دستورات مدیریت بلی
100% Complete
قطعی صدا خیر
100% Complete
قابل ارائه بر روی ای پی اینترنت و اینترانت بلی
100% Complete
دارای سیستم پشتیبانی بلی
100% Complete
کانفینگ رایگان بلی
100% Complete
پلن مدیریتی معمولی قیمت 160,000/ماهیانه
سفارش دهید
کیفیت صدا کاملا تضمین شده
100% Complete
نوع رادیو به انتخاب کاربر
100% Complete
دارای دستورات مدیریت بلی
100% Complete
قطعی صدا خیر
100% Complete
قابل ارائه بر روی ای پی اینترنت و اینترانت بلی
100% Complete
دارای سیستم پشتیبانی بلی
100% Complete
کانفینگ رایگان بلی
100% Complete
ربات موزیک قیمت 150,000/ماهیانه
سفارش دهید