بات تیم اسپیک
اختصاصی و پرقدرت
 • Product 1

  ربات موزیک

  • کاملا تضمین شده کیفیت صدا
  • به انتخاب کاربر نوع رادیو
  • بلی دارای دستورات مدیریت
  • خیر قطعی صدا
  • بلی قابل ارائه بر روی ای پی اینترنت و اینترانت
  • بلی دارای سیستم پشتیبانی
  • بلی کانفینگ رایگان
  فقط
  90,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  پلن مدیریتی معمولی

  • کاملا تضمین شده کیفیت صدا
  • به انتخاب کاربر نوع رادیو
  • بلی دارای دستورات مدیریت
  • خیر قطعی صدا
  • بلی قابل ارائه بر روی ای پی اینترنت و اینترانت
  • بلی دارای سیستم پشتیبانی
  • بلی کانفینگ رایگان
  فقط
  120,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  پلن مدیریتی نیمه حرفه ای

  • کاملا تضمین شده کیفیت صدا
  • به انتخاب کاربر نوع موزیک
  • بلی دارای دستورات مدیریت
  • خیر قطعی صدا
  • بلی قابل ارائه بر روی ای پی اینترنت و اینترانت
  • بلی دارای سیستم پشتیبانی
  • بلی کانفینگ رایگان
  فقط
  170,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  پلن مدیریتی حرفه ای

  • بلی کاملا کنترل شده
  • خیر قطعی
  • بلی تنظیم شده به ساعت ملی ایران
  • انگلیس و فارسی فونت
  • بلی امکان تغیر فونت
  • بلی کانفیگ رایگان
  فقط
  250,000/ماهیانه
  سفارش دهید